Quality ensured

För att få en riktigt högkvalitativ reparation så krävs en temperatur- och vakuumkontrollerad miljö vid själva härdningsprocessen. Linnovations reparationsmetod skapar inte bara unika resultat utan dessutom genereras en utförlig rapport av hela processen med överskådliga temperatur- och härdningskurvor.