Weather independent

Genom att reparationsprocessen genomförs i vakuum- och värmekontrollerad miljö så kan varken väder, vind eller temperatur påverka slutresultatet.  Allt arbetet kan planeras och utföras när det passar verksamheten.